Advokatfirmaet Viuff beskæftiger sig med en bred række af sagstyper som dækker det meste af det behov for juridisk assistance, som private borgere har.

Jeg arbejder primært med handel med fast ejendom,  testamenter,  arv  og  dødsbobehandling,  familieret,  retssager,  inkassosager,  administration af fonde,  udlændingeret  samt  lejeret  (herunder erhvervslejeret).

Rev. 2024-02-27